KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Pianka polietylenowa, zamkniętokomórkowa, typu 
BLOK WU 45 XPE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

WU 45 XPE

Dokument wiążący prawnie przyrzeczenie stwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami właściwych dyrektyw 
Unii Europejskiej

ATESTY

Zbiór dokumentów potwierdzających otrzymanie wszystkich niezbędnych atestów

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

Dokument wiążący prawnie przyrzeczenie stwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami właściwych dyrektyw Unii Europejskiej

URZĄD PATENTOWY

Zgłoszenie oznaczone numerem W.124682
zestaw rehabilitacyjny układanki sensorycznej, zwłaszcza dla dzieci z zaburzeniami psychomotorycznymi.
FILM, KLOCKI REHABILITACYJNE MOOVIE

CERTYFIKATY