Certyfikaty

Zestaw rehabilitacyjny MOOVIE

„Klocki do rehabilitacji dzieci w wieku przedszkolnym z zaburzeniami motoryki dużej”

są przedmiotem pracy doktorskiej dr Ewy Bujak.

 

Rozprawa doktorska powstała pod kierunkiem prof.dr hab. Czesławy Frejlich na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych
im. Jana Matejki w Krakowie.

Urząd Patentowy

Zgłoszenie oznaczone numerem: W.124682
Zestaw rehabilitacyjny układanki sensorycznej, zwłaszcza dla dzieci z zaburzeniami psyhomotorycznymi

Deklaracja zgodności CE

dokument stanowiący wiążące prawnie przyrzeczenie stwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej

Atesty

Zbiór dokumentów potwierdzających otrzymanie wszystkich niezbędnych atestów.

Karta danych technicznych

Pianka polietylenowa, zamkniętokomórkowa, typu BLOK – WU 45 XPE

Deklaracja zgodności WU 45 XPE

dokument stanowiący wiążące prawnie przyrzeczenie stwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej