KOMIN

Cel: budowanie dynamicznego wzorca ruchu potrzebnego do pokonania przeszkody, integracja tego wzorca w planie motorycznym (ze statyki do motoryki) poprzez przejścia ze wzorca statycznego do dynamicznego. Kształtowanie i zastosowanie równowagi dynamicznej.

Wykonanie: wchodzenie i wychodzenie z walca – balans kończynami i ciałem, zachowanie równowagi poprzez aktywizację mięśni i stawów.

Efekty: poprawa równowagi, koordynacji wzrokowo-ruchowej, balansu – przenoszenia i utrzymywania ciężaru ciała.

AKTYWNE ŚCIEŻKI

TORY PRZESZKÓD

Cel: wspomaganie ogólnorozwojowe.

Wykonanie: zabawy tematyczne z opiekunem – układanie historyjki do układów klocków.

Efekty: poprawa motoryki dużej, koordynacji ruchowej oraz całego aparatu ruchowego.

TOR SPRAWNOŚCIOWY

Cel: ćwiczenie zwinności, koordynacji i gibkości. Poprawa planowania motorycznego.

Wykonanie: przebieg ze zmianą kierunku, pod – nad przeszkodą.

Efekty: poprawa koordynacji ruchowej, planowania motorycznego i zwinności.

STUDNIA – TRAFIANIE DO CELU

Cel: ćwiczenie zręcznościowe rozwijające planowanie motoryczne (praksja), koordynację wzrokowo-ruchową. Doskonalenie zręczności ramion i dłoni.

Wykonanie: rzut przedmiotem do celu.

Efekty: niwelowanie dyspraksji.

KOCIE ŁBY – ŚCIEŻKA

Cel: doskonalenie zmysłu równowagi, koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenie stymulujące zmysł równowagi, ćwiczące gibkość, zręczność, pomagające pokonać lęk grawitacyjny.

Wykonanie: przejście stopa za stopą, ze zmianą kierunku i wysokości.

Efekty: poprawa równowagi, koordynacji wzrokowo-ruchowej, balansu – przenoszenia i utrzymywania ciężaru ciała. Wzmacnianie pewności grawitacyjnej.

ZJEŻDŻALNIA

Cel: doskonalenie zmysłu równowagi, wymuszone zmianą pozycji i kierunku poruszania się, stymulacja ramion.

Wykonanie: przejście poprzez podciągnięcie się ramionami przodem, obrót na górze do pozycji na raczka. Wyprost nóg i ześlizg.

Efekty: poprawa równowagi, koordynacji wzrokowo-ruchowej, balansu – przenoszenia i utrzymywania ciężaru ciała. Wzmacnianie pewności grawitacyjnej podczas zmian w położeniu głowy i ciała.

SCHODY

Cel: doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Kształtowanie stabilizacji mięśniowo-więzadłowej kręgosłupa. Stymulacja zmysłu równowagi. Ćwiczenie ruchów naprzemiennych (praca obu półkul mózgowych).

Wykonanie: chód stopa za stopą po schodach, po okręgu.

Efekt: prawidłowe ułożenie ciała dziecka względem punktu odniesienia, utrzymanie właściwej postawy w trakcie ćwiczeń, kształtowanie koordynacji ruchowo-wzrokowej, naprzemienność ruchów, zmysłu równowagi. Wzmacnianie pewności grawitacyjnej podczas zmian w położeniu głowy i ciała.

TOCZENIE NA WALCU

Cel: stymulacja czucia głębokiego, zmysłu równowagi, budowanie prawidłowego balansu mięśni grzbietu, brzucha, ramion i nóg.

Wykonanie: w leżeniu przodem dziecko przetacza się z klatki piersiowej aż do ud, hamując podporem ramion i wraca do pozycji wyjściowej.

Efekty: kształtowanie reakcji obronnych.

BECZKA

Cel: usprawnianie planowania motorycznego, poprawa napięcia mięśniowego w obrębie całego ciała. Wykorzystywanie elementów rotacyjnych ruchu w celu przetoczenia się w beczce.

Wykonanie: dziecko wprawia beczkę w ruch poprzez rotację swojego ciała.

Efekty: intensywna stymulacja układu przedsionkowego, poprawa napięcia mięśniowego w obrębie całego ciała.

KONIK

Cel: doskonalenie zmysłu równowagi, stymulacja pracy nóg i rąk, zmiana w płaszczyźnie osi pionowej, odchylanie przód – tył, wzmocnienie mięśni posturalnych i stymulacja układu przedsionkowego. Kształtowanie prawidłowej aktywności mięśni tułowia.

Wykonanie: dziecko, siedząc na kołysce (nogi po obu stronach kołyski), porusza ciałem w przód i w tył. Stopy oparte na podłożu, dziecko odpycha się nogami i wprawia w ruch kołyskę.

Efekty: intensywna stymulacja przedsionkowa, balansowanie ciałem, wzmacnianie mięśni całego ciała. Kształtowanie koordynacji ruchowej.

KOŁYSKA–Ćwiczenie wygaszające

Cel: ćwiczenie równowagi z podparciem stopy (stopy oparte o podłoże) i oporem w kolanie i biodrze. Ćwiczenie w siadzie, mobilizacja odcinka lędźwiowego i stawów biodrowych. Stymulacja układu przedsionkowego.

Wykonanie: ruchy miednicą i dolną częścią tułowia w celu przeniesienia ciężaru ciała, podparcie stopą.

Efekt: ważne – podkreślenie prawidłowej pozycji stóp i kolan. Kształtowanie właściwej postawy ciała w siadzie, umiejętność przenoszenia ciężaru ciała. Nauka równomiernego obciążania miednicy w siadzie oraz prawidłowego obciążania podczas kołysania.

TUNEL

Cel: doskonalenie koordynacji całego ciała i poszczególnych części wymuszone ułożeniem elementów klocka (bliżej – dalej, prosta – łuk). Rozwijanie sprawności ogólnej poprzez przyjmowanie różnorodnej pozycji podczas ćwiczenia, doskonalenie ruchów naprzemiennych.

Wykonanie: czworakowanie lub pełzanie w przód i w tył, po prostej oraz ze zmianą kierunku, jeżeli elementy klocka tworzą łuk lub S.

Efekty: aktywizacja mięśni i stawów. Doskonalenie gibkości ciała, która pozwala dziecku ćwiczącemu nie dotykać i nie przewracać elementów klocka (zręczność pozwalająca odpowiednio ułożyć dłonie i ramiona). Korygowanie postawy odcinkowej oraz kształtowanie umiejętności ułożenia swojego ciała względem wyznaczonego punktu.

JASKINIA

Cel: doskonalenie koordynacji całego ciała i poszczególnych części wymuszone ułożeniem elementów klocka (bliżej – dalej, prosta – łuk). Rozwijanie sprawności ogólnej poprzez przyjmowanie różnorodnej pozycji podczas ćwiczenia, doskonalenie ruchów naprzemiennych.

Wykonanie: z pozycji pochylonej przejście do czworakowania a następnie pełzania przodem i tyłem, po prostej oraz ze zmianą kierunku, jeżeli elementy klocka tworzą łuk lub S.

Efekty: aktywizacja mięśni i stawów. Doskonalenie gibkości ciała, która pozwala dziecku ćwiczącemu nie dotykać i nie przewracać elementów klocka (zręczność pozwalająca odpowiednio ułożyć dłonie i ramiona). Korygowanie postawy odcinkowej oraz kształtowanie umiejętności ułożenia swojego ciała względem wyznaczonego punktu.

WALEC I OBRĘCZ

Cel: doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, planowania motorycznego (praksja), poprawa w zakresie balansu i równowagi, wzmacnianie mięśni przykręgosłupowych. utrzymywanie stabilizacji posturalnej. właściwe obciążenie stopy podczas chodu.

Wykonanie: chód stopa za stopą lub odstawno-dostawny po obwodzie obręczy walca z utrzymaniem równowagi.

Efekty: kształtowanie właściwej postawy ciała podczas chodu z naciskiem na prawidłowe obciążenie stóp. rozwijanie koordynacji ruchowej i czucie położenia poszczególnych części ciała w przestrzeni, usprawnianie zmysłu równowagi. pokonywanie lęku grawitacyjnego (u pacjentów, którzy mają niepewność grawitacyjną).