Certyfikaty

Zestaw rehabilitacyjny MOOVIE

“Klocki do rehabilitacji dzieci w wieku przedszkolnym z zaburzeniami motoryki dużej”

są przedmiotem pracy doktorskiej Ewy Bujak.

Rozprawa doktorska powstała pod kierunkiem prof.dr hab. Czesławy Frejlich

na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

DOKTORAT 

PDF

KATALOG

PDF

PREZENTACJA

PDF

Urząd Patentowy

Zgłoszenie oznaczone numerem: W.124682
Zestaw rehabilitacyjny układanki sensorycznej, zwłaszcza dla dzieci z zaburzeniami psyhomotorycznymi

Deklaracja zgodności CE

dokument stanowiący wiążące prawnie przyrzeczenie stwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej

Atesty

Zbiór dokumentów potwierdzających otrzymanie wszystkich niezbędnych atestów.

Karta danych technicznych

Pianka polietylenowa, zamkniętokomórkowa, typu BLOK – WU 45 XPE

Deklaracja zgodności WU 45 XPE

dokument stanowiący wiążące prawnie przyrzeczenie stwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej